Karl Gösta Hellström

Födelsedatum:1905-07-05
Dödsdatum:1985-12-18
Gravsatt:1985-12-30
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga