Karl Gustaf Gustafsson

Födelsedatum:1908-02-17
Dödsdatum:1974-08-29
Gravsatt:1974-09-11
Ort:Stockholm
Gravnummer:Ar D 85, 86

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga