Karl Josef Valter Karlsson

Födelsedatum:1897-09-19
Dödsdatum:1933-04-27
Gravsatt:1933-05-16
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 90, 91

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga