Karl Olof Arvid Johansson

Födelsedatum:1893-09-11
Dödsdatum:1970-11-17
Gravsatt:1970-11-29
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga