Karolina Johanna Katrina Johansson

Födelsedatum:1863-02-02
Dödsdatum:1950-03-01
Gravsatt:1950-03-10
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga