Kerstin Ahlgren

Födelsedatum:1926-07-24
Dödsdatum:2016-11-09
Gravsatt:2017-07-24
Ort:Roma
Gravnummer:Ar D 38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga