Maria Josefina Lundin

Födelsedatum:1897-05-04
Dödsdatum:1952-03-15
Gravsatt:1952-03-22
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 109, 110

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga