Märta Katarina Jakobina Johansson

Födelsedatum:1905-02-04
Dödsdatum:1973-07-30
Gravsatt:1973-08-07
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga