Mårten Johan Gunnar Larsson

Födelsedatum:1881-01-03
Dödsdatum:1966-12-21
Gravsatt:1966-12-29
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 83

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga