Nora Ingeborg Gunnersten

Födelsedatum:1907-12-31
Dödsdatum:1944-03-26
Gravsatt:1944-04-03
Ort:Bunge
Gravnummer:Ar D 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga