Olof Gustaf Lundin

Födelsedatum:1861-10-30
Dödsdatum:1926-11-24
Gravsatt:1926-12-03
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 109, 110

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga