Oskar Adolf Ahlbin

Födelsedatum:1885-04-26
Dödsdatum:1961-12-13
Gravsatt:1961-12-21
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 51

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga