Oskar Arvid Ardell

Födelsedatum:1888-08-11
Dödsdatum:1968-04-04
Gravsatt:1968-04-10
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga