Ester Maria Eriksson

Födelsedatum:1917-04-01
Dödsdatum:1997-01-20
Gravsatt:1997-02-01
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 109, 110

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga