Gustav Viktor Andersson

Födelsedatum:1908-09-07
Dödsdatum:1991-10-03
Gravsatt:1991-10-11
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 104

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga