Johan Ragnar Ahlvin

Födelsedatum:1907-04-20
Dödsdatum:1990-02-06
Gravsatt:1990-02-15
Gravnummer:Ar D 54

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga