John Edvin Anton Ahlgren

Födelsedatum:1887-08-04
Dödsdatum:1979-02-08
Gravsatt:1979-02-17
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 89

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga