Karl Sture Eklund

Födelsedatum:1919-01-28
Dödsdatum:2014-08-22
Gravsatt:2014-11-02
Ort:Follingbo
Gravnummer:Ar D 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga