Katrina Maria Engbom

Födelsedatum:1855-10-17
Dödsdatum:1939-08-12
Gravsatt:1939-08-15
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga