Knut Herman Julius Ahlgren

Födelsedatum:1898-01-09
Dödsdatum:1937-06-11
Gravsatt:1937-06-16
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga