Olof Arvid Gardberg

Födelsedatum:1872-01-14
Dödsdatum:1956-01-13
Gravsatt:1956-01-19
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 66

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga