Tyra Anna Emilia Ahlqvist

Födelsedatum:1910-07-09
Dödsdatum:1997-01-07
Gravsatt:1997-01-18
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga