Åke Evert Karlsson

Födelsedatum:1922-07-11
Dödsdatum:2004-01-22
Gravsatt:2004-04-11
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga