Albin August Valdemar Karlsson

Födelsedatum:1891-03-18
Dödsdatum:1961-11-10
Gravsatt:1961-11-18
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga