Anna Elida Larsson

Födelsedatum:1876-02-15
Dödsdatum:1952-04-14
Gravsatt:1952-04-20
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 83

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga