Arvid Reinhold Jakobsson

Födelsedatum:1876-04-25
Dödsdatum:1933-11-07
Gravsatt:1933-11-14
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga