August Vilhelm Johansson

Födelsedatum:1860-09-21
Dödsdatum:1926-09-15
Gravsatt:1926-09-20
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga