Bengt Jakobsson

Födelsedatum:1918-11-10
Dödsdatum:2000-09-24
Gravsatt:2000-10-12
Ort:Danderyd
Gravnummer:Ar D 69

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga