Carl-Göran Walther Hellström

Födelsedatum:1944-01-29
Dödsdatum:2015-10-24
Gravsatt:2016-11-21
Ort:Täby
Gravnummer:Ar D 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga