Evy Barbro Marie Anna Karlsson

Födelsedatum:1928-01-05
Dödsdatum:1994-05-30
Gravsatt:1994-07-19
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga