Gustaf Arvid Johansson

Födelsedatum:1857-08-31
Dödsdatum:1939-10-22
Gravsatt:1939-10-28
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga