Gustaf Jakobsson

Födelsedatum:1900-12-23
Dödsdatum:1977-02-18
Gravsatt:1977-02-26
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 107

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga