Gustav Anton Hansson

Födelsedatum:1867-06-06
Dödsdatum:1929-03-15
Gravsatt:1929-03-23
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 87, 88

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga