Helmer Sigfrid Hällegard

Födelsedatum:1902-02-08
Dödsdatum:2002-10-27
Gravsatt:2003-05-09
Ort:Garde
Gravnummer:Ar D 77

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga