Johan August Gustafsson

Födelsedatum:1910-01-01
Dödsdatum:1991-09-12
Gravsatt:1991-09-27
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 61, 62

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga