Josef Holger Karlsson

Födelsedatum:1899-06-23
Dödsdatum:1956-06-25
Gravsatt:1956-07-01
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 90, 91

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga