Karl Niclas Jacobsson

Födelsedatum:1882-10-27
Dödsdatum:1971-01-07
Gravsatt:1971-01
Ort:Lau
Gravnummer:Ar D 103

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga