Lissie Maria Hellström

Födelsedatum:1919-08-10
Dödsdatum:2003-04-29
Gravsatt:2003-05-17
Ort:Alskog
Gravnummer:Ar D 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga