Oskar Emanuel Klintenberg

Födelsedatum:1878-05-18
Dödsdatum:1941-02-19
Gravsatt:1941-02-26
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga