Per David Ahlqvist

Födelsedatum:1900-10-16
Dödsdatum:1988-05-14
Gravsatt:1988-05-24
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga