Rune Karl Gunnar Carlsson

Födelsedatum:1931-08-08
Dödsdatum:1994-05-12
Gravsatt:1994-07-22
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga