Sally Valfrida Gardberg

Födelsedatum:1910-10-12
Dödsdatum:2007-06-12
Gravsatt:2007-09-07
Ort:Ljugarn
Gravnummer:Ar D 66

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga