Stig Lennart Hellgren

Födelsedatum:1925-03-15
Dödsdatum:2006-07-08
Gravsatt:2006-12-08
Ort:Visby
Gravnummer:Ar D 102

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga