Valborg Emma Maria Ardell

Födelsedatum:1922-05-01
Dödsdatum:1994-05-19
Gravsatt:1994-07-06
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga