Vera Maria Helena Jakobsson

Födelsedatum:1911-09-01
Dödsdatum:1989-02-09
Gravsatt:1989-03-18
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga