John Alvar Grundborg

Födelsedatum:1905-03-27
Dödsdatum:1988-07-29
Gravsatt:1988-09-17
Ort:Nikolai Förs. Örebro
Gravnummer:Kb K 36, 37, 38, 39

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen