Lars-Erik Börje Axelsson

Födelsedatum:1929-03-22
Dödsdatum:1996-01-13
Gravsatt:1996-01-31
Ort:På Församl. Skrivna
Gravnummer:VI GD 13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen