(Hustrun) Holst

Ort:Visingsö. Visingsbor
Gravnummer:VI NK 13, 14, 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen