Birgit Trulsson

Födelsedatum:1922-12-06
Dödsdatum:2014-03-04
Gravsatt:2014-07-03
Ort:Trelleborg
Gravnummer:MAN 09 13

Gravsatta inom samma gravplats