Charlotta Nilsson

Födelsedatum:1847
Gravsatt:1942
Ort:Tjustad
Gravnummer:VE A 140, 141

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen